Kancelaria Radcy Prawnego dr Łukasz Szuster mieści się w Katowicach w kamienicy przy ulicy Warszawskiej 10 w lok. nr 30 na 3. piętrze.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne z zakresu wielu dziedzin prawa, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla wszelkiego rodzaju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Pomimo, że siedziba Kancelarii znajduje się w Katowicach, na potrzeby Klientów świadczy usługi na terenie całego kraju. 
Wszelkie dane i informacje powierzone w związku z prowadzonymi sprawami i udzielanymi poradami prawnymi są w pełni chronione tajemnicą zawodową.

Radca Prawny dr Łukasz Szuster jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Prawo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa w administracji samorządowej i administracji rządowej. 
W dniu 16 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. 

Jest autorem kilku publikacji o tematyce prawniczej:

  • "Rozwiązywanie umów wzajemnych najmu i dzierżawy po ogłoszeniu upadłości" – Prawo spółek 12/2005 r.
  • "Sposoby restrukturyzacji zobowiązań upadłego określane w propozycjach układowych" – Prawo spółek 12/2007 r.
  • Skutki układu w postępowaniu upadłościowym - Monografie Prawnicze C.H. BECK 2015 r.
  • "Wpływ postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania podatkowe" – Prawo Handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, C.H. BECK 2019 r.

Dr Łukasz Szuster jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiadanie wspomnianego tytułu zawodowego uprawnia go m.in. do zastępowania klientów przed sądami i różnego rodzaju organami w charakterze pełnomocnika i obrońcy, a także do doradztwa prawnego oraz sporządzania pism i opinii prawnych.